facebook Facebook
mazer

Białystok 30.05.2014r

Miło nam poinformować, że w okresie 04.11.2013 – 30.09.2014 firma „Mazer” Paweł Olszewski realizuje projekt „Rozwój firmy „Mazer” Paweł Olszewski” o nr WND-POKL.08.01.01-20-077/13 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Powrót