facebook Facebook
mazer

09.07.2014r.

W związku z realizacją projektu „Rozwój firmy „Mazer” Paweł Olszewski” o nr WND-POKL.08.01.01-20-077/13 zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na realizację usługi doradztwa zgodnie z załączoną specyfikacją.

Rozeznanie rynku nr 3/2014

załącznik nr. 1 do rozeznania rynku nr 3/2014

Powrót